houd afstand rond samenCorona Protocol

Disclaimer eigen risico

Alle maatregelen inzake de anderhalve meter regel hygiëne - handen reinigen bij binnenkomst van de kerk, hoesten en niezen in ellenboog, gebruik van papieren zakdoekjes - en gezondheid - bij verkoudheidsklachten en/of verhoging thuis blijven - dienen door alle betrokkenen strikt nageleefd te worden. Degenen die deelnemen aan vieringen doen dat op eigen risico.

Vooraf reserveren

 • Om de 1,5 meter afstand overal in het gebouw te kunnen garanderen, is het aantal zitplaatsen voor bezoekers beperkt tot 50 per viering (update juni 2021)
 • De 50 ‘standaardplekken’ kunnen én moeten geboekt worden via het online reserveringssysteem. Hiermee beperken we niet alleen het bezoekersaantal, maar leggen we ook hun contactgegevens vast voor het geval van calamiteiten (zie calamiteitenplan).
  Geen reservering = geen toegang.
 • Tijdens het reserveringsproces krijgen bezoekers een gezondheidscheck, worden ze gewezen op hun eigen risico, vullen ze hun contactgegevens in en kunnen ze hun ticket downloaden.
 • Wie niet online kan reserveren, bijvoorbeeld omdat hij/zij geen internet heeft, kan dat telefonisch doen via het parochiecentrum en krijgt dan een reserveringsnummer.
 • Wie onverhoopt toch thuis moet of wil blijven, bijvoorbeeld om gezondheidsredenen, kan de gemaakte reservering annuleren zodat die plaats beschikbaar komt voor iemand anders.

In de kerk

 • Het wijwaterbakje in de entreehal wordt niet gebruikt.
 • Bij binnenkomst vindt de ticketcontrole plaats (uitgeprint of op smartphone). Van bezoekers die telefonisch gereserveerd hebben wordt het reserveringsnummer gecontroleerd.
 • Daarnaast vindt een gezondheidscheck plaats volgens de voorschriften van het RIVM.
  De ordecommissarissen hebben het recht om bezoekers te weigeren of uit de viering te halen bij twijfel over hun gezondheid. (Bijvoorbeeld veel hoesten, snuiten etc.)
 • Bezoekers moeten bij binnenkomst hun handen desinfecteren. Hiervoor zijn automatische handgelpompjes aanwezig. Mondkapjes zijn niet verplicht maar worden wel geadviseerd.
 • Ordecommissarissen dragen een oranje hesje, mondkapje en wegwerphandschoenen.
 • Vanwege de smalle gangpaden zijn op de grond pijlen aangebracht om de looproutes aan te geven. De ordecommissarissen leiden de bezoekers gefaseerd naar binnen en naar buiten.
 • De beschikbare plekken voor bezoekers zijn aangegeven door middel van gele stickers op de zitplaatsen. De plaatsen voor celebranten en ordecommissarissen hebben een rode sticker.

Verloop van de viering

 • Er is geen intentieboek aanwezig, wel liturgieboekjes.
 • Er wordt tijdens de vieringen niet gezongen. Wel kan er orgel gespeeld worden of cd’s. We drukken geen liedteksten af om te voorkomen dat mensen toch mee gaan zingen.
 • Bij het kruisteken wordt het lichaam niet aangeraakt.
 • Bij de vredeswens geven we elkaar geen hand.
 • Om veilig de H. Communie te kunnen ontvangen worden de hosties door de celebrant aan u uitgereikt. Dit gebeurt tijdens de dienst. U blijft op uw plaats zitten, als de hosties worden uitgereikt. Hiervoor is gekozen i.v.m. de krapte van de looppaden. (daardoor is 1,5 meter van de zitplaats niet haalbaar). De celebrant gebruikt gezichtsbescherming.
 • Collectes: Bij de uitgang van de kerk wordt een collectemandje neergezet, zodat u na afloop van de viering een bijdrage kunt doen. Dit is mede omdat de donatiepaal voor stagnering zou kunnen zorgen bij het verlaten van de kerk.
 • Na afloop van de viering is er geen koffiemoment, de bezoekers gaan direct naar huis.

Persoonlijk gebed & devotie

 • De Mariakapel is dagelijks geopend van 9.00 u – 17.00 u.
 • Het wijwaterbakje in de entreehal wordt niet gebruikt.
 • Ook in de kapel moeten bezoekers bij binnenkomst hun handen desinfecteren en 1,5 meter afstand van elkaar houden.
 • Maria- of Heiligenbeelden, -schilderijen en -iconen mogen niet worden aangeraakt of gekust.
 • Betaling van kaarsen gebeurt bij voorkeur contactloos. Als bezoekers contant willen betalen moeten ze vooraf hun handen ontsmetten.
 • Kaarsen worden aangestoken aan een andere, al brandende kaars. Als die er niet is gebruiken bezoekers een eigen aansteker of lucifer.

Hygiëneplan

 • Iedere vrijdag worden de kerk, kapel en toiletten grondig schoongemaakt. Als er geen doordeweekse vieringen zijn hoeft de kerk na de zondagsviering niet schoongemaakt te worden, omdat het coronavirus niet zolang kan overleven.
 • Bezoekers moeten bij het betreden van de kerk (incl. kapel) hun handen desinfecteren.
 • Bij toiletgebruik moeten het toilet en de deurklink gereinigd worden door de bezoeker.
 • Toiletgebruik wordt ontmoedigd en alleen toegestaan in geval van nood.
 • Als er meerdere sprekers zijn worden lezenaar en microfoons tijdens de viering ontsmet.
 • Voor overige maatregelen tijdens de viering zie boven.

Calamiteitenplan

Wat als er, ondanks het naleven van alle maatregelen, toch corona uitbreekt in onze kerk? Of iemand die (mogelijk) besmettelijk was bij een viering blijkt te zijn geweest, bijvoorbeeld omdat hij/zij dat op dat moment niet wist? Dan zal de voorzitter van de kerkcommissie de volgende stappen uitvoeren:  

 1. Kerk en Mariakapel sluiten en geplande vieringen met onmiddellijke ingang stopzetten voor onbepaalde tijd.
 2. Parochiebestuur informeren.
 3. Contact opnemen met GGD, RIVM en gemeente.[1]
 4. In overleg met bovenstaande instanties andere bezoekers informeren die risico lopen.[2]
 5. De kerk pas weer openstellen na grondige schoonmaak en na toestemming van bovenstaande instanties.

Contactpersonen bij vragen

 • Parochianen kunnen met vragen terecht bij de kerkcommissievoorzitter.
 • Vragen vanuit de media worden doorverwezen naar het parochiebestuur.

In het algemeen zijn voor calamiteiten in de kerk een AED aanwezig en bij vieringen altijd een bedrijfshulpverlener met een EHBO-diploma.


[1] Hiervoor gebruiken we de contactgegevens die in het reserveringssysteem verzameld worden. Deze gegevens worden 1 maand bewaard. AVG-contactpersoon is de kerkcommissievoorzitter.
[2] Idem.