Reguliere Viering Nicolaaskerk

Reguliere Viering Nicolaaskerk

12 december 2021 09:30
Pastorie is geopend: Maandag tot en met vrijdag van 10.00 - 12.00 uur (030) 603 12 94
 • Viering: 3e zondag van de Advent
 • Soort viering:  Woord- en communieviering
 • Voorganger(s): Frans Overbeek
 • Kleur: Paars
 • Koor: Dameskoor
 • Organist: Marjan Fey
 • Dirigent: Dini Versteeg
 • Lezingen: Sef. 3, 14-18a; Fil. 4, 4-7; Lc. 3, 10-183e
 • Koster(s): Tien Le

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk uit te breiden. Dit in verband met de huidige ontwikkelingen op het gebied van de coronaviruspandemie. In de R.-K. Kerk worden voorlopig na 17.00 uur geen publieke vieringen gehouden en dit geldt ook voor Kerstmis. Dit besluit gaat per direct in en betreft zowel vieringen als andere kerkelijke bijeenkomsten tussen 17.00 en 05.00 uur.

Zingen

Voorlopig blijft volkszang nog toegestaan en mogen ook koren blijven zingen, maar koren wordt nadrukkelijk aangeraden om alleen te repeteren in grote ruimtes waar voldoende geventileerd kan worden. Ook voor het zingen tijdens de vieringen geldt dat er goed geventileerd moet kunnen worden en dat koorleden net als de andere aanwezigen onderling tenminste anderhalve meter afstand moeten houden. Verder gelden voor repetities die niet in een kerk plaatsvinden, de regels voor koorrepetities van de overheid. De bisschoppen houden er rekening mee dat de komende tijd verdere aanscherping van de coronamaatregelen nodig zal blijken.

Bepalingen
 • Alle basisregels blijven gelden: handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven en testen bij klachten en zorgen voor voldoende frisse lucht in binnenruimtes.
 • Rituele contactmomenten (aanrakingen) tijdens doop, vormsel, ziekenzalving, etc. worden zoveel mogelijk beperkt. De regel dat er bij de vredeswens geen handen worden geschud blijft gehandhaafd.
 • De regels met betrekking tot gebruik van wijwater blijven vooralsnog gehandhaafd. Wijwaterbakjes dienen nog leeg te zijn.
 • Bij een uitvaart kan weer besprenkeling van de kist bij de absoute plaatsvinden, mits vers water wordt gebruikt en mits besprenkeling ingehouden gebeurt en uitsluitend op de kist.
 • Collectes blijven op een andere wijze plaatsvinden dan met het doorgeven van collectemandjes, dus via collectemandjes bij de uitgang, een bankoverschrijving of via onze donatiezuil.

Opletten blijft, alert zijn is van alle tijden in de zorg die wij als mens en gelovigen voor elkaar hebben. Hoe mooi onze livestream uitzendingen ook zijn, een fysieke ontmoeting met elkaar voor elkaar en door elkaar kan niets evenaren. 

De kerkcommissie Nicolaaskerk, heet u van harte welkom.