As woensdag

As woensdag

17 februari 2021 19:00 - 20:00
Categorie: Nicolaaskerk, Vieringen
Uitzending: Kerkomroep
  • As woensdag
  • Woord- en communieviering
  • Voorganger(s): diaken Gerard Vaneker
  • Lezingen: Joël 2, 12-18; 2 Kor. 5, 20 – 6, 2; Mt. 6, 1-6.16-18
  • Koor: Opnames van het St. Caecilia kerkkoor
  • Organist: Martha Pel
  • Koster(s): Ad Schuurman