Onze parochieParochie van de HEILIGE Drie-eenheid

Op 26 mei 2010 heeft de aartsbisschop van Utrecht, Willem Jacobus Kardinaal Eijk, de parochie van de H. Drie-eenheid opgericht. Deze parochie is de voortzetting van het samenwerkingsverband van zes geloofsgemeenschappen binnen de regio Drie Rivierenland, dat in 2006 is gestart. De zes geloofsgemeenschappen zijn: Benschop, Cabauw-Lopik-Polsbroek, Harmelen, IJsselstein, Montfoort-Linschoten en Nieuwegein. De Nicolaaskerk valt samen met de H. Barbarakerk en Emmauskerk onder de geloofsgemeenschap Nieuwegein.

De naam parochie van de H. Drie-eenheid symboliseert heel treffend wie we zijn, en waar het bestuur voor wil staan. Onze parochie bestaat uit afzonderlijke geloofsgemeenschappen, die allemaal een eigen identiteit hebben. Die willen we behouden en versterken. Uitgangspunt van de fusie is: wat lokaal kan, moet lokaal gedaan worden.

Maar onze missie reikt verder. We willen elkaar gelovig versterken door elkaar te inspireren voor nu en in de toekomst en meer en meer gezamenlijkheid uitstralen. Samenwerken en afstemmen vraagt vertrouwen in elkaar, maar ook geduld en de bereidheid om in elkaar te investeren. Die basis is er. Daarom kunnen we de toekomst vol vertrouwen tegemoet zien.
Het is de Geest die ons leidt en bemoedigt op die weg.

De organisatie

De parochie valt onder de verantwoordelijkheid pastoor G.M.J. van der Vegt, die in oktober 2014 door kardinaal W. Eijk is benoemd. De pastoor is voorzitter van het parochiebestuur, dat het beheer van de parochie tot taak heeft. Bovendien is hij teamleider van het pastoraal team, dat zich toelegt op alle taken die samenhangen met het pastoraat.

U kunt het bestuur bereiken op het postadres:
Parochie van de H. Drie-eenheid
t.a.v. Parochiebestuur, Merelplein 2, 3435 CC Nieuwegein - Emmauskerk

De geloofsgemeenschappen

Op het niveau van de lokale geloofsgemeenschap zijn de kerkcommissie en de pastoraatgroep de belangrijkste beleidsgroepen. De pastoraatgroep vangt de signalen voor pastorale zorg op (‘oor en oog’ van de geloofsgemeenschap) en coördineert in samenspraak met het pastorale team de verschillende pastorale taken.

De voornaamste taak van de kerkcommissie is er op toe te zien, dat de taken die lokaal gedaan moeten worden en zijn afgesproken, ook kunnen worden uitgevoerd door o.a. de middelen daarvoor te faciliteren. Anderzijds staat de kerkcommissie ook voor de uitdaging om in samenspraak met de pastoraatgroep activiteiten te gaan ontwikkelen, waardoor meer mensen zich betrokken gaan voelen bij de kerk en het geloof. Met een mooi woord heet dat missionair willen zijn. De pastoraatgroepen en de lokale kerkcommissies worden aangestuurd en ondersteund door het pastorale team en het centrale parochiebestuur.

Iedere kerklocatie heeft een kerkcommissie en voorzitter. Deze kent de betreffende locatie van binnen uit en is het aanspreekpunt voor het praktisch beheer van dagelijkse zaken.

Informatie en overkoepelende website

Alle informatie over de parochie en de aangesloten geloofsgemeenschappen vindt u op de website: https://3eenheidparochie.nl.
Iedere geloofsgemeenschap heeft op de parochie website een eigen web ruimte, waarbinnen lokale webmasters ervoor zorgen dat hun deel van de website actueel en compleet wordt/blijft.