Je wilt je kind toch wat meegeven

kinder cathegese

Kinderen opvoeden is een hele verantwoordelijk-heid. Vaak kijk je als ouder daarvoor terug op je eigen opvoeding. Hoe deden jouw ouders het? Wat stond hen voor ogen toen jij klein was? Welke oplossingen hadden zij voor de dilemma's? Een speciale plek in je hart hebben misschien die typische familiegewoontes bij een verjaardag, bij Sinterklaas of op Oudejaars-avond. In je eigen gezin krijgen ze nieuw leven.
 
Bij al wat je ouders je meegaven, hoorde ook het geloof. Je beleeft het wellicht niet meer zoals zij het deden, maar het helemaal loslaten kun je ook niet. Je vindt het zelfs belangrijk je kind(eren) er iets van mee te geven. Het zou ze kunnen helpen groeien en bloeien. Of het zou ze juist de wortels kunnen geven om te blijven staan als het tegenzit.
Hoe?

De parochie van de Heilige Drie-eenheid wil hierbij helpen met de basiscatechese. Hierin maken de kinderen (verder) kennis met het katholieke geloof. Soms zal het gaan over de betekenis van katholieke feestdagen. Dan weer staan bijbelverhalen centraal. Op weer andere momenten gaat het over (de gewoontes in) de kerk.

Basiscatechese is er voor alle kinderen, die meer van het katholieke geloof willen weten. Ook voor kinderen die (nog) niet gedoopt zijn. In een open en ontspannen sfeer zullen de kinderen niet alleen leren en praten, maar ook toneelspelen, knutselen en samen kunstwerken bekijken. Dat alles onder leiding van enthousiaste en toegeruste vrijwilligers en onder eindverantwoordelijkheid van het pastoraal team.

Waar en wanneer

Zondag 4 oktober is de kindercatechese weer van start gegaan. Door de coronapandemie en de tussenliggende zomervakantie was het ook even geleden dat de kindercatechese plaats kon vinden. Onlangs is besloten dat de kindercatechese van de drie Nieuwegeinse Katholieke kerken gezamenlijk gehouden zal worden in de Nicolaaskerk. Ook in het nieuwe catecheseseizoen zullen er weer tal van leuke thema’s voor de kinderen op het programma staan.

Coördinatie en ondersteuning

Rita de With is gaan werken voor de Kindercatechese voor de gehele parochie. Dat betekent dat zij een coördinerende en ondersteunde functie heeft voor alle geloofsgemeenschappen binnen onze Drie-eenheid parochie. Zij zal aanspreekpunt zijn voor Eerste Heilige Communie en Vormsel en voor de Basiscatechese Nieuwegein. Zij werkt hierbij nauw samen met pastoor Van der Vegt.

Namens het parochiebestuur.
Pastoor G.M.J van der Vegt geschreven door Annemiek Smulders